Mizuki Shigeru Road in Sakaiminato: 35.545873, 133.226499